تبلیغات
نا نوشته... - جمعه

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:جمعه 27 اسفند 1389-09:16 ق.ظ

جمعه

در راه جاده ها سیاه 
                             مقصدها گم شده اند 
                                                                 مبدا ها پنهانند
             در دفتر این سالها
       برگها تاریکند
                               ماهها تیره ز درد
                                                        روزها دلمرده
                              و فقط هر جمعه
                                                         همچو نوری تابان
                                                                                  از روزنه های کوچک
                                                                                                                        برسقف شبانگاهان 
می تابد 
می ماند
                و ازآن بالاتر 
                                                      نگهم میدارد...