تبلیغات
نا نوشته... - متولد ماه مهر...

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:دوشنبه 25 مهر 1390-02:47 ب.ظ

متولد ماه مهر...

نوجوون که بودم عاشق نوشتن بودم و از اون بیشتر عاشق زنگ انشا...
نوجوون که بودم دوستی داشتم که خیلی احساس زیبایی میکردو دوستی که حسرت زیبایی اونو میخورد هرچند که خودش هم زیبا بود...
نوجوون که بودم ماه مهر رو دو ست داشتم،عاشق این ماه عاشقی بودم و همه چی رو توشقشنگتر میدیدم...
نوجوون که بودم عاشق کتابهای میکا والتاری بودم...عاشق کتابخونه پارک شهربودم....عاشقبودم....
.
.
.
زنگ انشا با موضوع زیبایی ؛من نوشتم :کلاغی  که حسرت زیبایی طاووسی را داشت روزی به حکیمی برخوردو این گفته مرد حکیم که کافیست تا بخواهی زیبا شوی آنوقت روز به روز زیباتر میشوی،پس فقط زیبایی را در قلب و روحت بخواه تا روزی دریابی زیباترین شده ای ،زندگی کلاغ را زیرو رو کرد...
 چه بچگانه نوشتم!ولی کاش ......
یعنی تویی که باید، فهمیدی حرفم را؟؟؟؟؟؟

راستی:نمیشه از کویری خشک مسیر رویشو پرسید...
                                                                                         
                                                خزون یه برزخه واسه بلوغ سبزجنگلها...

واما:همه چیزایی که گفتم به هم مربوطن.مطمئن باش...