تبلیغات
نا نوشته... - ای حرمت ملجا درماندگان...

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:شنبه 16 مهر 1390-08:05 ب.ظ

ای حرمت ملجا درماندگان...

با این همه، اگر تو نخواهی مرا ...

سر از همه جای دنیا در می آورم الا  آستان خوبت....