تبلیغات
نا نوشته... - تمام نا تمام من...

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:یکشنبه 30 مرداد 1390-09:43 ب.ظ

تمام نا تمام من...

دلم هوایی یه بارونه که بباره و برم زیرش و از ته دل دعا برای همه کنم...

دلم هوایی یه طلوع رویایی کنار دریاست که بشینم و زل بزنم بهش و تسبیح اونو بگم...

دلم هوایی یه دل تنگه که پای حرفاش بشینم و همدردی کنم و پا به پاش اشک بریزم...

دلم هوایی یه دست نیازمنده که تو دستم بگیرم تا با گرمی دستاش آروم شم...

دلم هوایی یه شب پر ستاره است تا منم به ضیافت شبانه ستاره هاش پر بکشم،سبک....

دلم هوایی یه.....
.
.
.
دلم نگرانه،ترس داره،مضطربه،داری به آخر میرسی ماه محبوبم و من هنوز حتی داخلت هم نشدم......