تبلیغات
نا نوشته... - آرزوی تلخ

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:دوشنبه 26 اردیبهشت 1390-07:48 ب.ظ

آرزوی تلخ

در آب به زیبایی خود خیره شد   چه قدر می خواست تا کسی زیباییش رابستاید    پسر جوانی را دید که به سویش می آمد :  آه خدای من یعنی زیبایی مرا دیده؟!   لحظاتی بعد با اولین نسیم گل شقایق در دستان پسر پرپرشد    چه زیبایی بیهوده ای...