تبلیغات
نا نوشته... - کاش میشد...

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:چهارشنبه 25 اسفند 1389-11:03 ق.ظ

کاش میشد...

کاش میشد 
            بار دیگر
                آسمان آبی شود
کاش یکدم
        این جهان 
            ازغصه و جنگ و جنون 
     خالی شود
کاش این ابرهای تیره و سرد و عبوس
                                 رد شوند از روی خورشید
                     برفها آب و رودها جاری شوند
کاش ایکاش
         بد اندیشان بدطینت 
                        سرنگون
                                دشمنان عشق و مهر
                              نسلشان نابود گردد
                     این جهان از ننگشان
                  خالی شود
تادوباره در جهان رنگ رنگ 
        رنگها یکرنگ گشته
                         کودکان  خشنود باشند 
             آسمان آبی شود...