تبلیغات
نا نوشته... - جزیره

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:شنبه 17 اردیبهشت 1390-12:40 ب.ظ

جزیره

کاش هیچ وقت دچار مشکلی نشویم که نتوانیم آن را به کسی بگوییم و مثل یک راز سر به مهر درون قلبمان بماند و کم کم تبدیل به خوره روح و فکرو جسممان بشود .خدایا لحظه هایی در زندگی هست که فکر میکنم خوش بختترین آدم روی زمین رابنسون کروزو بود.