تبلیغات
نا نوشته... - دوشنبه های انتظار

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390-06:21 ق.ظ

دوشنبه های انتظار

...ومن از فاصله ها بیزارم

                 وازاین میترسم

                                        که مبادا ازیادت ببرند یادم را

     وچه تنها وغریبم بی تو

نوکجایی؟

                                        دوری دور

کاش یک لحظه زمان فرصت دیدار تو رامیبخشید

                               کاش یک لحظه تو را میدیدم

                         آی فاصله ها                          فاصله ها

کاش میدانستید

                          همه تان قاتل ما بودن و ما ماندن                         ماآدمهایید....