تبلیغات
نا نوشته... - باور نکن تنهاییت را...

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390-06:19 ق.ظ

باور نکن تنهاییت را...

همیشه وقتی عزیز یا عزیزانت از تو دور میشوند حتی برای مدتی کوتاه, قلبت حس غریبی دارد .انگار که در این دنیا تنهای تنها مانده ای.تهی شده ای و تمام دلایل بودنت را با رفتن آنها به بایگانی سپرده ای.دلت میخواهد به فردای بازگشت فکر کنی .ولی سخت است برای قلبت برای روحت.شاید وقتی کنارت بودند روزها میگذشت و نمیدیشان.ولی روحت همین که میفهمد کسی کمی از تو فاصله گرفته کسی که تا دیروز نزدیکتر بود مثل بچه ها بهانه گیر میشود و لحظه هایت میگذرد به دلداری این دل بهانه گیر.حالا من مانده ام و این دل بهانه گیر برای دوری پدر و مادری که چند روزی دور تر از اینند که هستند.
                                                               دوستتان دارم عاشقانه...