تبلیغات
نا نوشته... - شبهای نگرانی

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:یکشنبه 21 فروردین 1390-10:48 ب.ظ

شبهای نگرانی

شب که میشود نگرانم
نگران که گرسنه نباشی
سردت نباشد 
خسته نباشی
درس فردایت را مرور کرده باشی
از کسی نترسی
به کسی باج ندهی 
تنها نباشی
راحت بخوابی
خواب های بد نبینی
راستی لباسهایت را اتو کرده ای؟
کاش عزیز کوچکم...
                                تو کودک کار نبودی...