تبلیغات
نا نوشته... - شروع

شهر،دیریست که رفته ست به خواب
نامم :تتیس
تاریخ:شنبه 21 اسفند 1389-09:47 ق.ظ

شروع

نوشتن بهانه ای است برای زنده بودن در زیر فشار افکار سهمگینی که شتابان بر روح و جسمت میتازندوقدرت ایمان به فردا را  در تو میمیرانند.پس مینویسم برای رهایی از هر آنچه روح مرا به تسخیر خویش در آورده است.چشم هایم به دنبال دری جستجوگر است که مرااز این بیراهه شک و تردید امید رهایی بخشد...